Absolvování ročního víkend. studia se získáním diplomu IDK a certifikátu MŠMT