Slavnostní položení pamětní desky

V Městci Králové proběhlo 4. května na domě knihkupectví U Sodomů odhalení pamětní desky spisovatele Karla Schulze, který v tomto domě žil. Akce se zúčastnil také básník Jáchym Topol, přímý vnuk Karla Schulze. ReSPectRoom nedávno dokončil projekt na celkovou rekonstrukci bytu v tomto domě. Ta nyní zdárně probíhá a my se moc těšíme na zhmotnění návrhu...připomenutí zde: http://www.respectroom.cz/staronovy-byt